Sống Vô Tư. Chơi Được

Bản chất là Người Chiến Thắng. Bản chất làm nên tinh thần. Tinh thần tạo ra tư tưởng. Tư tưởng sinh ra lý luận. Lý luận hướng dẫn hành động. Hành động mang về kết quả.

Tư tưởng CAPI, lý luận Xuôi dòng. Vận động theo quy luật phát triển của thời đại. Chỉ cần 1 cái BIẾT thì trăm cái DỄ

CAPI: Capital là Tư bản. Authority là Vị thế. Power là Sức mạnh. Influence là Tầm ảnh hưởng

Lấy VẬT CHẤT là mục đích hướng đến. Ý THỨC là động lực để đạt được mục đích. Tư duy ĐẮC LỢI làm nền tảng. Làm lợi cho số đông và cho chính mình.

Đặt bản thân vào vị trí là NGƯỜI LÀM RA KINH TẾ. Kinh tế là sức mạnh.

Trình Minh Chủ, thống lĩnh

QUANG VINH TIẾN BỘ

TINH THẦN HIỆP NGHĨA, LÒNG DŨNG CẢM, VÀ ĐỨC HẠNH TO LỚN

Boss Hoàng Hải lấy mấy chữ <<Công Tâm, Vô Tư, Chính Đại>> làm định hướng cho sự tu dưỡng của bản thân.

Cái tên Nhật Quang Trường Hải là nhịp cầu nối nhắc lại khoảng thời gian mình tu học Phật giáo đại thừa

Cái tên Phạm Quang Tiến gợi nhắc họ Phạm (họ gốc, trước khi bị đổi sang Nguyễn)

Cái tên Thanh Hải gợi lại khoảng thời gian mình tu học Đạo giáo Trung Hoa

Cái tên Quang Vũ đại biểu cho câu chuyện của Hoàng Hải với Đạo Nho

Và cái tên Hải Khang đại biểu cho câu chuyện của Hoàng Hải với Ki-tô giáo

Mang đến cho xã hội những giá trị mới, độc và lạ. Làm mới các giá trị cũ cho phù hợp với thời đại ngày nay.

Làm mọi thứ tương thích với sự phát triển

Khôn ngoan, nhanh nhẹn, giỏi thích ứng thì sẽ thành công. Khù khờ, chậm chạp, ngại thay đổi là tự sát

Con đường thoát khổ

THOÁT KHỔ

Trên ba khía cạnh

  1. Tu dưỡng bản thân.
    Chế ngự tham sân si, hạn chế kiêu mạn, quản trị niềm tin để tránh nghi kỵ nhầm lẫn
  2. Chơi với người có đạo đức, trị được kẻ xấu.
    Không chấp những người có tư cách thấp hèn, tham lam ích kỷ. Không để hành vi của những người này làm tổn hại đến mình
  3. Sở hữu tiền bạc, vật chất để đảm bảo một cuộc sống thoải mái, dễ chịu

Nhận thức về nhân sinh

1) Tất cả mọi người trên thế gian này đều là thiên tài

Đây không phải là lời an ủi, động viên mà là sự thật.

Câu chuyện là Mỗi người đã có thể nhìn ra được sự vĩ đại tồn tại bên trong mình hay chưa mà thôi.

Nhìn ra được và dám mang sự vĩ đại bên trong con người mình ra bên ngoài, và làm được thì đã là thiên tài rồi.

Thiên tài xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới, ở mọi lứa tuổi, ở mọi ngành nghề.

2) Tất cả những điều mà bạn hằng mong muốn và suy nghĩ ngày qua ngày thì sớm hay muộn nó đều trở thành hiện thực

Quá trình bạn suy nghĩ cũng chính là bạn đang tự gieo những hạt giống vào bên trong tâm thức của mình. Quá trình gieo hạt đó diễn ra rất tự nhiên mà chính bạn cũng không hề hay biết.

Và khi cái duyên đủ lớn, phước đủ dầy, đức hành đã đủ sâu thì những thứ đã vẽ nên trong tâm thức của bạn được hiện hình ở thế giới bên ngoàiBài mới đăng